Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.

                                                    Fulghum

         

Zastavili jste se někdy a zaposlouchali se do hvízdání větru mezi skalami, šumění listí prastarých stromů, přelévání potůčku po kamení? Nebo jste někdy stáli na místě, kde zdánlivě nemohlo nic rušit nehybné ticho a přitom jste zaslechli jakýsi šepot? Já často a věřím, že vy také. Jenomže někteří vše vysvětlují pouze přirozeným hlasem okolní přírody a šepot v tichu si raději nechají vymluvit. Ale my přece víme, že tomu tak není. Všude kolem nás můžeme slyšet ozvěny dávno prožitých životů- vybojované bitvy, kdysi pocítěný žal a radost, láska, která vzklíčila a zahynula, poslání, které bylo splněno nebo zmařeno. Ty příběhy se mohou zdát mrtvé, ale přesto zůstávají kolem nás. Prach ze stop mnoha nohou byl odvanut už před věky, ale jsou to téže cesty, po kterých chodili oni i my. Poslouchejte tedy a nechte se okouzlit tím, co se snad událo a nechtějte vědět, jestli je vše pravda. Kde chybí kus skutečnosti, tam použijte svou fantazii, své sny a představy z dětství. Ať i po nás mohou zůstat další ozvěny…

Poslední aktualizace 10.11.06 (Galerie - Na cestách)

Calarien prosinec 2003
Webdesign Atrei

Úvod | Písání | Moudra | Galerie | O mně | Odkazy | Kniha